Improving Social Worker Working Life

Project: Research

Project Details

Description

Socialrådgiveres arbejdsliv er udfordret. De oplever en høj grad af udbrændthed, som kommer til udtryk i symptomer på angst, depression og stress (Barrett and Stewart 2021; Beer, Phillips, and Quinn 2021; COWI 2019; NFA 2018).

Der er mange og komplekse udfordringer i socialrådgiveres arbejdsliv (Aiello and Tesi 2017). Særligt beslutningsusikkerhed (Healy, 2003) og etisk stress (Ulrich et al. 2007) udfordrer socialrådgivere, når de træffer svære afgørelser om sager og klienter. Derudover er socialrådgivere i risiko for traumer, dels som afløb af direkte trusler (COWI 2019; NFA 2018), men også i form af indirekte traumer gennem eksponering for klienters traumer (Tullberg and Boothe, 2019). Endelig er socialt arbejde karakteriseret ved sagskompleksitet (Eskelinen 2000; Munro et al. 2016) og store arbejdsmængder (DS, 2020; McFadden et al. 2019; Ravalier and Boichat 2018).

Stress kan påvirke arbejdsglæden og beslutninger om at forlade arbejdspladsen (Ravalier 2019; Webb and Carpenter 2012). Studier viser, at socialrådgivere arbejder markant kortere tid i professionen i sammenligning med andre fagprofessionelle som fx sygeplejersker og læger (Turley et al. 2020). Et udfordret arbejdsliv har derfor ikke kun konsekvenser på et individuelt niveau for den enkelte socialrådgiver. På samfundsniveau kan det komme til udtryk som stor personaleomsætning blandt socialrådgivere.

Hyppige sagsbehandlerskift kan medføre lave kvalitet i sagsbehandling i de kommunale forvaltninger og jobcentre, fx lavere sandsynlighed for at udsatte ledige komme i job (Rosholm, Sørensen, and Skipper 2017) og øget risiko for sammenbrud i anbringelser af børn (Egelund et al. 2010; Egelund and Vitus 2007; Flower, McDonald, and Sumski 2005). Forbedringer af socialrådgiveres arbejdsliv er således en vigtig vej til at sikre godt socialt arbejde til gavn for de borgere som har behov for det offentliges hjælp.

Udfordringerne ved socialrådgiveres arbejdsliv er velbeskrevne, men der mangler gennemførlige, effektive og skalerbare interventioner, der adresserer de specifikke problemstillinger i socialt arbejde. SocialWorkLife-projektet vil derfor undersøge, hvilke centrale aspekter af socialrådgiveres arbejdsliv, som bør adresseres og designe en intervention gennem en co-creation proces med nøgleinteressenter og praksispartnere inden for socialt arbejde.

Projektet er finansieret af TrygFonden.

Layman's description

Projektet undersøger, hvordan socialrådgiveres arbejdsliv kan forbedres gennem udvikling af en arbejdslivsintervention målrettet de mest centrale udfordringer i socialt arbejde.
Short titleSocialWorkLife
StatusNot started
Effective start/end date01/08/2401/08/25

Keywords

  • social counseling