Køn i klub

  Project: Research

  Project Details

  Description

  Gennem de senere år er diskussioner om køn, sexisme, identitetspolitik og krænkelseskultur aktualiseret f.eks. gennem afdækningen af sagerne om seksuelle krænkelser i politiske ungdomsorganisationer såvel som vedtagelsen af en ny samtykkelov. Centralt for diskussionerne er spørgsmål om identitet, grænser og anerkendelse, hvor især køn, men også alder, klasse og race er omdrejningspunkt. Disse debatter i politik og medier finder også vej ind i ungdomskulturen og ikke mindst det ungdomspædagogiske arbejde. I forskningsprojektet “Køn i klub” undersøger vi kønnede in- og eksklusionsprocesser i ungdomspædagogisk arbejde med unge i byen. Projektet er tilrettelagt som et stedsbaseret interventionsstudie med dialogværksteder, hvor professionelle og forskere kollektivt undersøger, eksperimenterer og udvikler tænkemodeller, der kvalificerer kønssensitiv ungdomspædagogisk praksis. Projektet forløber over en treårig periode med tre faser, hvor fase 1 er undersøgende i forhold til kønnede normer og praksisser, fase 2 er intervenerende og eksperimenterende i samarbejde med professionelle, mens der i fase 3 arbejdes med skaleringer af interventionerne og forskningsformidling.
  StatusFinished
  Effective start/end date01/02/2101/02/22