Ligestillingsarbejde i daginstitutionen

  Project: Research

  Project Details

  Description

  I forskningsprojektet Ligestillingsarbejde i daginstitutionen undersøger vi i samarbejde med pædagoger i 6 institutioner og studerende på Pædagoguddannelsen, hvordan arbejdet med ligestilling forstås, beskrives, forfølges og folder sig ud i daginstitutionen, gennem et blik for hvordan forskellige sociale kategorier (køn, etnicitet, klasse, handicap osv.), pædagogers faglighed, samt øvrige pædagogiske dagsordner og institutionelle forhold spiller sammen, og får betydning for de måder, hvorpå pædagoger arbejder med at skabe lige muligheder for børn. Projektet forløber over en treårig periode, hvor der i første fase sættes fokus på pædagogers perspektiver, særligt i voksen-styrede aktiviteter, fase 2 sætter fokus på børns samspil og perspektiver, særligt i børneinitierede situationer, mens der i fase tre, i samarbejde med pædagoger, udvikles og implementeres interventioner, der understøtter arbejdet med ligestilling. På baggrund af dette bidrager projektet med viden om, hvordan daginstitutionspædagogers arbejde med at skabe lige muligheder for børn kan understøttes, udvikles og kvalificeres.
  Short titleForskningsprojekt
  StatusFinished
  Effective start/end date01/01/2131/12/23

  Keywords

  • learning, educational science and teaching
  • schools, courses and institutions
  • education, professions and jobs