Med barnets perspektiv i centrum for skriftlighed i børnesager

Project: Research

Project Details

Description

Projekt ”Med barnets perspektiv i centrum for skriftlighed i børnesager” har fokus på børn og unge med anbringelsesbaggrund og deres læsning af egne sagsakter. Det omhandler information til børn og unge om deres ret til aktindsigt i egne sagsakter og deres ret til at blive inddraget, når professionelle skriver noget om dem, der bliver lagt på børnesagen. Projektets overordnet formål er, at Børn og unge med anbringelsesbaggrund får styrket deres identitet, læring og medborgerskabsfølelse via inddragelse i udarbejdelsen af skriftlig dokumentation og igennem læsning af egne sagsakter.

Projektet rummer tre delprojekter hvis formål er 1) Børn og unge med anbringelsesbaggrund i alderen 10-23 år har forbedret adgang til viden om, hvordan de kan få aktindsigt, samt mulighed for at få hjælp til at beslutte, om de skal søge aktindsigt 2) Fremtidens kommunale dokumentationspraksis i børnesager er forbedret ved at have barnets perspektiv i centrum og 3) Fremtidens kommunale sagsaktsudleveringspraksis er forbedret og kommuner er styrkede til at møde den stigende interesse i aktindsigt blandt børn og unge igennem klare retningslinjer. Projektet er udviklet med inspiration fra fagbogen ”Blikke fra dem du skriver om – børn og unges aktindsigt”, som er skrevet af projektleder med bidrag fra to af projektmedarbejderne og udkom på Akademisk forlag i 2022 (https://www.akademisk.dk/blikke-fra-dem-du-skriver-om).

Sammen med ungeeksperter med anbringelsesbaggrund fra De Anbragtes Vilkår samt kommunale aktører fra fem kommuner, er vi i gang med at udarbejde podcasts og informationsmaterialer til børn og unge, der informerer dem om aktindsigt og deres rettigheder
Vi er også ved at udvikle inspirationsmaterialer, der understøtter, at professionelle skriver sammen med børn og unge, fremfor om børn og unge, og som samtidig anviser, hvordan de kan skrive om børn og unges problemer og udfordringer med blik for, at barnet eller den unge selv skal kunne læse med. Endelig er vi ved at udarbejde digitale hjælperedskaber til kommunalt ansatte aktører, der understøtter og kvalificerer arbejdet med at give aktindsigt til børn og unge.
Projektet indgår som en del af det større projekt ”Retten til egen historie” med projektdeltagerne Danmarks forsorgsmuseum, Rigsarkivet og TABUKA (se projekthjemmeside www.rettentilegenhistorie.dk).
StatusActive
Effective start/end date01/06/2201/06/26

Collaborative partners

  • Danmarks Forsorgsmuseum (lead)
  • Rigsarkivet (Project partner)
  • TABUKA (Project partner)