Min RådgivningsPartner - samtaler med unge

Project: Research

Project Details

Description

Min Rådgivningspartner (MRP) er et redskab til at analysere og sikre kvaliteten i samtaler med unge. Redskabet er udviklet for at hjælpe socialrådgivere, som møder unge i en myndighedskontekst, men kan bruges bredere i forhold til børn og af andre faggrupper. Projektet er støttet af Trygfonden.
MRP foregår på den måde, at socialrådgivere over en periode optager deres samtaler med unge. Optagelserne gennemses og analyseres af et trænet supervisorkorps fra Københavns Professionshøjskole ved hjælp af en forskningsbaseret analysemodel. På baggrund af analysen får socialrådgiverne individuel feedback fra en supervisor, og der reflekteres over, hvad der fungerer godt, og hvad der kan blive bedre i den enkelte samtale. Samtaleoptagelserne indgår samtidig i projektets forskning i, hvad der kendetegner kvalitet i myndighedssamtaler med unge.
MRP blev udviklet i en pilotmodel i 2014 med afsæt i forskningsbaseret viden om videobaseret supervision og systematisk analyse og vurdering af kvalitet i professionel interaktionspraksis. Pilotmodellen blev afprøvet på 130 ungesamtaler i tre kommuner i 2015.
På baggrund af følgeforskning og de opnåede erfaringer fra de tre pilotkommuner blev der udviklet en testmodel. Den nye model blev testet på 210 ungesamtaler i fire kommuner i 2016-2017.
MRP’s supervisionsmodel og analysemodel blev færdigudviklet i 2017-2019 på baggrund af følgeforskning og erfaringer fra de fire testkommuner. I processen indgik udforskning af samtalerne i fire fokusgrupper bestående af en forskergruppe, en ekspertgruppe, en praktikergruppe og et ungepanel.
Fra 2020 til 2022 afprøves analysemodellen på 340 samtaleoptagelser, og det undersøges, om analyserne kan udføres ens (reliabilitet) og vise det samme, som beslægtede analysemetoder viser (validitet).
I efteråret 2022 er der indledt et samarbejde med Social Talks om at formidle MRP mere bredt til socialrådgivere og andre professionelle, der arbejder med myndighedssamtaler med henblik på at understøtte reel inddragelse af unge og børn.
Se projektfolder og links til videoer om projektet og bog om myndighedssamtaler med unge. Projektgruppen består aktuelt af Frank Ebsen, Signe Steensbæk, Malene Rosted, Siddhartha Baviskar og Helle Antczak. Du kan kontakte Frank og Signe, hvis du vil høre nærmere om projektet.

Key findings

se bog, folder og publikationer

Links til Hvad MinRådgivningspartner kan bruges til -om supervision af samtaler ved Lektor Helle Antczak : https://youtu.be/dEKAuNUZJ8g
Link til Hvordan tal bruges til at vise, at MRP kan bruges og får betydning for Socialrådgiveres samtaler ved Lektor Siddhartha Baviskar https://youtu.be/dEKAuNUZJ8g
Link til video om projektets udvikling som forskning i konkret socialt arbejde er forløbet i tre faser fra 2014 til 2022 ved Docent Frank Ebsen
Link til hvordan MRP kan indgå med praktiske erfaringer og elementer til brug for undervisning af socialrådgiverstuderende ved Lektor Malene Rosted
Short titleMin RådgivningsPartner
AcronymMRP
StatusActive
Effective start/end date01/02/1401/11/24

Collaborative partners

  • Greve Kommune
  • TrygFonden's Centre for Child Research (lead)

Keywords

  • social work and social conditions

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.