Nye visiterede tryghedsboliger i Københavns Kommune

Project: Research

Project Details

Description

Københavns Professionshøjskoles forsknings- og udviklingsprojekt i forbindelse med Københavns Kommunes afprøvning af nye visiterede tryghedsboliger, har til formål at afdække og følge;

•Borgernes trivsel, livskvalitet, funktionsevne og oplevelse af en forandret hverdag
•Personalets oplevelser af arbejdsorganisering og faglighed i en forandret hverdag

Designet har to spor:
1) Et test- og registerbaseret spor, som inkluderer før- og eftermålinger af borgernes oplevelse af trivsel, livskvalitet og ensomhed samt fysiske/objektive tests af funktions - og ADL-evne. Disse før- og eftermålinger vil blive foretaget før og efter indflytning i tryghedsboligerne.

2) Et etnografisk spor med feltarbejde, som inkluderer deltagerobservation og interviews med beboere og personale.
StatusActive
Effective start/end date01/05/20 → …