Professionsidentitet, progression og sammenhæng i LU23 set med de studerendes øjne

Project: Research

Project Details

Description

Projektete følger en udvalgt flok lærerstuderende gennem LU23 og to år ind i arbejdslivet med henblik på at undersøge deres arbejde med at opbygge en professionsidentitet, samt undersøge deres oplevelse af progression og sammenhæng i uddannelsen (Iskov et al., 2023).
Fra forskningen i Kohærensbegrebet henter vi begreberne biografisk kohærens, programkohærens og transitional kohærens (Smeby & Heggen, 2014). Biografisk kohærens har fokus på sammenhængen mellem det, de studerende har med fra deres liv, og hvordan det kobles til uddannelsen. Programkohærens handler om oplevelsen af en sammenhæng i uddannelsen, herunder en sammenhæng mellem de to arenaer i uddannelsen, undervisningen på campus og undervisningen på uddannelsesskolerne. Slutteligt handler transitional kohærens om sammenhæng mellem uddannelsen og de første år i jobbet.
Projektet følger 10 studerende fra hver af de tre undervisningsfag på første år, dvs. dansk, engelsk og matematik. Fokus vil i første omgang være på udviklingen fra førsteårsprøven frem til professionsprøven på 7. semester, og derefter den afsluttende eksamen og to år ind i professionen.
Undersøgelsen ligger i forlængelse af en spørgeskemaundersøgelse fra august 2023, hvor de nye studerende på LU23 den første dag besvarede et spørgeskema om deres forventninger til lærerrollen med henblik på at undersøge den første professionsforståelse.
Undersøgelsen er en del af igangværende LU-DI-projekter, der angår integreret praktik og arbejdet med overgange fra uddannelse til job. Desuden vil undersøgelsen være af interesse i forhold til de begyndende undersøgelser af diversitet blandt de studerende (Böwadt & Cortsen, 2023).
Projektet baserer sig på elektroniske spørgeskemaundersøgelser, interview, observation og selvrapportering.
Short titleProfessionsidentitet
StatusActive
Effective start/end date01/08/2301/08/29

Keywords

  • professional identity