Running away from care

Project: Research

Project Details

Description

Projektet undersøger hvorfor unge rømmer fra døgninstitutioner og hvordan pædagoger og sagsbehandler forstår og handler i forhold til disse unge. Rømning er underbelyst i en dansk kontekst, kun undersøgt i et enkelt, primært kvantitativt studie, der finder, at 10% af unge anbragt på døgninstitution har erfaring med rømning, og halvdelen af døgninstitutioner oplever udfordringer med rømning. International forskning dokumenterer, at rømning er både farligt og udbredt på tværs af anbringelsestyper og er forbundet med væsentlig risiko for at unge udsættes for vold, seksuelle overgreb, involveres i kriminalitet, gråzone prostitution og får et øget misbrug. Hertil kommer afbrudt skolegang, behandling og omsorg, og væsentlige omkostninger for både anbringelsessted og myndigheder. Projektet imødekommer således et væsentligt problem for anbragte unge, anbringelsessteder og anbringende myndigheder, og er designet som et kvalitativt, praksisnært forskningsprojekt, der skal tilvejebringe solid viden om fænomenet. Projektet består af tre dele, der undersøger 1) anbringelsesstedet som kontekst for rømning, 2) de unges perspektiv på rømning, handlemuligheder og støttebehov, og 3) sagsbehandlerpraksis i sager med rømning. Viden om rømning bidrager til forebyggelse af rømning og herved styrket trivsel, kontinuitet og effekt af anbringelser. På den lange bane styrker det anbragte unges adgang til uddannelse, arbejde og selvstændig livsførelse.
AcronymRARC
StatusActive
Effective start/end date01/03/2401/02/26

Collaborative partners

  • Aalborg University
  • University College Copenhagen (lead)

Keywords

  • out-of-home placement