Systematisk inddragelse af socialrådgiveren i børne- og ungepsykiatrien

Project: Research

Project Details

Description

Dette forskningsprojekt har fokus på at belyse socialrådgiverens rolle og opgaver med henblik på at styrke den koordinerende indsats i børne- og ungdomspsykiatrien i Region Hovedstaden. Hovedopgaven for socialrådgiverne er ikke at bidrage til selve diagnosticeringen og behandlingen af barnet/den unge, men at skabe sammenhængende forløb ved at samarbejde med især kommunale sagsbehandlere og være i løbende dialog med forældrene. Spørgsmålet dette forskningsprojekt vil besvare er derfor: Hvilke opgaver varetager socialrådgiveren i forbindelse med udredning og ambulant behandling og hvordan kan de bidrage til at skabe mere sammenhængende og koordinerede forløb?

Layman's description

De seneste år har en række undersøgelser vist, at børn og unge i stigende grad rammes af psykisk mistrivsel. Det har resulteret i markante stigninger i antallet af henvisninger til børne- og ungdomspsykiatrien og det anslås, at 15% af danske børn vil have en psykiatrisk diagnose inden de fylder 18 år. Der er således et betydeligt pres på ressourcer i psykiatrien såvel som i skoler, dagtilbud etc. og et behov for at udvikle nye tilbud og sikre bedre koordinering på tværs af sektorer. Dette projekt har til formål at undersøge socialrådgiverens opgaver og roller i Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center i Region Hovedstaden med henblik på at udvikle en model for systematisk inddragelse af socialrådgiveren i forbindelse med udredning, behandling og afslutning.
StatusActive
Effective start/end date01/08/2331/12/24

Keywords

  • children and youth
  • social work and social conditions
  • health, nutrition and quality of life
  • education, professions and jobs
  • research designs, theory and method