Udvikling af nordisk netværk og nabosprogsundervisning i de nordiske læreruddannelser

  • Rasmussen, Marie Dahl (Principle researcher)
  • Mundbjerg, Torben (Principle researcher)
  • Brink, Eva Theilgaard (Principle researcher)

Project: Development project/ Innovation

Project Details

Description

Projektets ramme er et eksisterende samarbejde med undervisning og udveksling under den såkaldte ambassadørmodel understøttet af netværket Nordisk Nabosprogsdidaktik. Et succeskriterie er at udvikle en organisatorisk model for netværkets organisering, vedligeholdelse og udbygning. Herunder er det et mål at udbrede kendskabet til netværket, udbrede viden om metoder og redskaber til nabosprogsundervisning og derigennem etablere et fundament for øget samarbejde og udveksling i flere nordiske lande og på flere læreruddannelser.
For at styrke indholdet i ambassadørmodellen er projektets andet succeskriterium, at et konkret koncept for nabosprogsundervisning i læreruddannelsen bliver udviklet og afprøvet, og at de lærerstuderende, som gennemfører forløbet, oplever, at de har fået relevante didaktiske redskaber og metoder til at undervise i nabosprog og nabokultur.
StatusActive
Effective start/end date01/01/21 → …

Collaborative partners

  • Oslo Metropolitan University
  • Stockholm University