Undersøgelse af status på integration af digital patologi i Danmark

 • Jensen, Charlotte Lerbech (Principle researcher)
 • Thomsen, Lisbeth Koch (Co-researcher)
 • Zeuthen, Mette Christa (Co-researcher)
 • Johnsen, Sys (Co-researcher)
 • Smith, Julie (Principle researcher)

  Project: Research

  Project Details

  Description

  Det er et dansk politisk ønske at fremme digitaliseringen i sundhedssektoren, og det formodes at fremtidens patologiafdelinger vil blive fuldt digitaliserede. Fordelene ved anvendelse af digitaliseret patologi er mange, herunder hurtigere og mere standardiseret diagnostik, forbedret ergonomiske stillinger og anvendelse af ikke-lokale (off-site) speciallæger, hvilket er relevant i Danmark, hvor der er mangel på speciallæger. Vi ønsker at kortlægge, hvor langt de danske patologi afdelinger er nået i ibrugtagning at digital patologi, samt hvilke problemstillinger de møder i processen – både medarbejdernes bekymringer og praktiske problemstillinger. I Danmark eksisterer endnu ikke et samarbejde på tværs af landet, hvor enkelte afdelinger er påbegyndt digitaliseringsprocessen, mens andre muligvis endnu ikke er begyndt. For at sikre patienten og denne proces bedst kræves udbredelse af erfaringer og viden mellem afdelinger. Formålet med vores projekt er derfor at kortlægge nuværende status på digital patologi på alle danske patologiafdelinger samt at etablere en national tværfaglig netværksgruppe, der kan skabe rum for ”best practice” for digitaliseringen på tværs af landets patologiafdelinger, hvor bl.a. opgaveglidninger til bioanalytikere er en fremtidig mulighed.
  StatusActive
  Effective start/end date01/01/19 → …

  Collaborative partners

  • University College Copenhagen (Project partner) (lead)

  Keywords

  • welfare technology

  Fingerprint

  Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.