Ungeliv og pædagogisk praksis i urbane arenaer

  Project: Research

  Project Details

  Description

  Manchet
  I forskningsprojektet Ungeliv og pædagogisk praksis i urbane arenaer undersøger vi mulighederne for at arbejde med marginaliserede unge på nye måder i den pædagogiske praksis. Gennem en opmærksomhed på aktuelle udviklinger af byen og den pædagogiske praksis undersøges det, hvilke muligheder det giver for at kunne overskride de faktorer, der skaber marginaliseringer for de unge. Projektet er afgrænset til områder i byen, som er politisk udpeget som udsatte boligområder. Projektet tager teoretisk afsæt i en forståelse af, at de problemstillinger, der fører til unges marginalisering, er komplekse og tæt koblet til den samfundsmæssige udvikling, herunder udviklinger af storbyen. Dette begrebssættes som wicked problems. Projektets formål er at bidrage til et udvidet pædagogisk og politisk handlerepertoire til overskridelse af unges marginaliseringer i byens arenaer. Forskningsprojektet bygger videre på et igangværende forskningsprojekt Vild velfærd1.
  Short titleUPPU
  StatusFinished
  Effective start/end date01/02/2101/02/22

  Fingerprint

  Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.