Usynlig Sårbar

  • Johnsen, Helle (Principle researcher)
  • de Lichtenberg, Vibeke (Co-researcher)
  • Juhl, Mette (Co-researcher)

Project: Research

Project Details

Description

I Danmark estimeres det, at der i en ud af fem familier fødes børn, hvor forældrenes kapacitet og evne til at skabe trygge rammer for deres trivsel og udvikling, er utilstrækkelig. En tryg og tillidsbaseret opvækst er afgørende for et barns trivsel og udvikling på kort og langt sigt. Forældre, som selv har oplevet svigt og utrygge relationer i barndommen, er i risiko for at videreføre disse utrygge samt skadelige svigt- og relationsmønstre til næste generation.

Usynlig Sårbar projektet retter sig mod gravide indplaceret i svangreomsorgens niveau 1 og 2, hvor de forebyggende helbredsundersøgelser primært varetages af jordemødre. I projektet afprøves spørgeskemaet ’Adverse childhood experience survey’ (ACE), der som spørgeredskab anbefales af Verdenssundhedsorganisationen til at opspore forskellige typer af traumatiske oplevelser i barndommen (indtil det fyldte 18. år).

Formålet med Usynligt Sårbar-projektet er at udvikle og afprøve en tidlig indsats målrettet gravide, der har haft traumatiske oplevelser i barndommen. Projektet har som overordnet mål at:

At forbedre opsporingen af gravide i svangreomsorgens niveau 1 og 2, som har haft traumatiske oplevelser i barndommen.

At udvikle disse gravides kompetencer til at skabe trygge relationelle mønstre til deres børn gennem en målrettet indsats.

At forebygge at uhensigtsmæssige tilknytningsmønstre videreføres til næste generation.

Projektet er opdelt i 4 faser; (1) validering af ACE spørgeskema til danske jordemoderkonsultationer, (2) gennemførbarhedsstudie af de aktiviteter, der knytter sig an til ACE spørgeskema, (3) udvikling og gennemførbarhedsstudie af en tilknytningsfremmende indsats målrettet gravide, som på grundlag af den gravides ACE score har brug for et udvidet tilbud, samt (4) effektstudie af den tilknytningsfremmende indsats.

Aktuelt er Usynlig Sårbar i gang med fase 2. Denne fase udføres i samarbejde med Roskilde, Holbæk og Slagelse fødeafdelinger i Region Sjælland. Fase 1 og 2 har modtaget fondsmidler fra Liljeborgfonden, samt medfinansiering fra de deltagende 3 fødeafdelinger.

Gennemførbarhedsstudiet i fase 2 udføres med afsæt i et mixed-methods design, hvor der indgår dialogmøder med jordemødre, fokusgruppeinterviews med jordemødre, observationer af jordemoderkonsultationer og uformelle samtaler med jordemødre, spørgeskemaer med gravide, samt dybdegående interviews med gravide.

Usynlig Sårbar-projektet indgår endvidere med støtte fra Liljeborgfonden som søsterprojekt til projektet Det første skridt, der udgår fra Center for Klinisk Forskning og Forebyggelse. Dette projekt har til formål at sikre en systematisk screening for symptomer på depression og angst samt andre psykosociale sårbarheder hos gravide. Tilsammen skal resultaterne fra Usynlig sårbar og Det første skridt projekterne bidrage med viden om sårbare gravides behov for støtte under graviditeten, samt hvilke indsatser, der er brug for, for at imødekomme disse kvinders behov.

StatusActive
Effective start/end date01/11/21 → …

Keywords

  • disease, health science and nursing
  • health, nutrition and quality of life
  • social work and social conditions