Videnscenter for digital teknologiforståelse

Project: Research

Project Details

Description

Videnscenter for digital teknologiforståelse er et samarbejde mellem Danske Universiteter og Danske Professionshøjskoler. Formålet er at skabe en samlet, dansk tilgang til digital teknologiforståelse. Centrets vision er, at alle børn og unge i Danmark får digital teknologiforståelse, så de konstruktivt og kritisk kan deltage som demokratiske borgere i et digitaliseret samfund. Centret vil udvikle digital teknologiforståelse i og med uddannelsespraksis på grundskoler og gymnasier, samle fagmiljøer på tværs af institutioner og initiativer samt tilvejebringe det nødvendige vidensgrundlag for faglighedens videre udvikling i det danske uddannelsessystem.
StatusActive
Effective start/end date01/08/2301/08/28

Collaborative partners

  • Aarhus University (lead)
  • University of Copenhagen
  • University College Absalon
  • UCL University College
  • University College South Denmark
  • VIA University College
  • University College of Nothern Denmark