vild velfærd - – udvikling af alternative velfærdsorganiseringer i forhold til arbejdet med marginaliserede børn, unge og unge voksne.

  Project: Research

  Project Details

  Description

  Abstract
  ’Vild velfærd’ er et aktionsforskningsforløb, der retter blikket mod velfærdsstatens organisatoriske løsninger på området omkring stærkt marginaliserede unge med særligt blik på storbyens kontekst. Projektet er en del af det by-pædagogiske forskningslaboratoriums arbejde (se separat projektbeskrivelse) med at udvikle viden om pædagogiske indsatsmuligheder med udsatte børn og unge i byen, til brug for en styrkelse af de pædagogiske uddannelser og professioner.
  Formålet med ’Vild velfærd’ er således at afdække og undersøge eksisterende velfærdsløsninger med henblik på at udvikle alternative velfærdsløsninger i samarbejde med stærkt marginaliserede unge og professionelle, på området. Projektets novum er en opmærksomhed rettet mod udviklingen af bæredygtige velfærdsløsninger, der kan genkende og agere i forhold til hyperkomplekse sociale problemer og sociale forhold, med direkte afsæt i unge og professionelles erfaringer og et vidensmæssigt samarbejde mellem forskning og praksis. Projektet forventes at løbe perioden 2018-2022 og forventes at skabe grundlag for en større fondsansøgning i 2020.
  Projektet foregår i en forlængelse af, et allerede etableret og længerevarende samarbejde med 3B’s Boligsociale indsats, og derigennem Københavns kommune. Projektet er en videreudvikling på baggrund af projektet ’All In - unge og All In - medarbejderforløb’, der begge havde til formål at styrke indsatsen overfor marginaliserede unge i udsatte boligområder (se KP hjemmeside).
  Short titleVild Velfærd
  AcronymVV
  StatusFinished
  Effective start/end date01/05/1831/12/22

  Collaborative partners

  • Boligforeningen 3B (lead)
  • Købehavns Kommune, Overborgmesterens afdeling
  • KAB-bolig

  Keywords

  • children and youth
  • social work and social conditions
  • learning, educational science and teaching

  Fingerprint

  Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.