Børnehavens arbejde med børns overgang til skolen: Mellem kontinuitet og konformitet

Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

Abstract

Børns overgang til skolen er blevet et stadig mere centralt politisk fokusområde i relation til daginstitutionsfeltet. Børn skal hjælpes godt på vej til skolelivet, og de skal opleve overgangen som glidende og sammenhængende. I forlængelse heraf udforsker denne artikel på baggrund af et igangværende ph.d.-studie, hvilke institutionelle logikker og forståelser der gør sig gældende, når børnehavepædagoger arbejder med børns overgang til skolen og hvilke betydninger disse logikker og forståelser har for, hvordan børnehaveliv organiseres og for hvordan børnehaveliv og børnehavebørn forstås. Artiklen viser, hvordan bestræbelser på at skabe kontinuitet i overgangen til skolen medfører, at skolen på naturlig vis synes at flytte ind i børnehavens hverdagsliv; hvordan konformitet til skolens praksisformer installeres; og hvordan der i forlængelse heraf skabes nye normalitetsforståelser og forskelssætninger.
Original languageDanish
JournalDansk Paedagogisk Tidsskrift
Issue number4
Pages (from-to)17-26
Number of pages10
ISSN0904-2393
Publication statusPublished - Dec 2019

Keywords

  • learning, educational science and teaching

Cite this