Brugerperspektiver i social- og specialpædagogisk arbejde

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingContribution to book/anthologyEducation

Abstract

Indenfor socialpædagogikken tales der ofte om vigtigheden af at have blik for brugerperspektiver og at høre brugernes egne stemmer. Men hvad betyder det egentlig og hvad indebærer det? Formålet med dette kapitel er at invitere til refleksion over, hvordan man som pædagogstuderende kan lytte til brugeres mange forskellige stemmer og metodisk stå i det åbne og kigge efter sprækker og tvetydigheder snarere end at inddele i kategorier og kasser. Både når man helt konkret står på gulvet i praktik- og feltarbejdsperioder, og analytisk i arbejdet med det man har set. Kapitlet vil skabe indblik i og diskutere forskellige brugerperspektiver på at indgå i udviklingsorienteret relationsarbejde på recovery-orienterede socialpsykiatriske bosteder. Kapitlet beskæftiger sig således med, hvordan forskellige beboere forstår, fortolker og forhandler deres egen position og rolle i forhold til personalet. På den måde bidrager kapitlet med viden om, hvordan velmenende og fagligt funderede socialpædagogiske initiativer kan se ud ”fra den anden side”. De empiriske uddrag i artiklen bygger på henholdsvis et tre måneders antropologisk feltarbejde på et socialpsykiatrisk bosted for unge voksne med svære psykiske diagnoser såsom paranoid skizofreni, samt fire kortere feltarbejder på lignende bosteder.
Original languageDanish
Title of host publicationSocial- og specialpædagogik i pædagoguddannelsen
EditorsTim Vikær Andersen
PublisherHans Reitzels Forlag
Publication date2019
Pages468-473
Chapter28
ISBN (Print) 978-87-412-6967-2
Publication statusPublished - 2019

Keywords

  • social work and social conditions
  • children and youth
  • research designs, theory and method

Cite this