Et didaktisk perspektiv på pædagogiske læringsmiljøer i dagtilbud

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingContribution to book/anthologyEducation

Abstract

Med den reviderede dagtilbudslov (2018) og Den styrkede pædagogiske læreplan (Børne- og Socialministeriet, 2018) som anledning, undersøges begrebet pædagogisk læringsmiljø fra et didaktisk perspektiv: Hvad er et pædagogisk læringsmiljø, og hvordan kan begrebet med fordel defineres, så det kan understøtte pædagogfaglige, didaktiske refleksioner? Nye politiske tiltag som f.eks. nationalt fastsatte mål for dagtilbuddets læringsmiljø kalder på en kritisk og konstruktiv dagtilbudsdidaktik. Kapitlets empiriske grundlag er to aktuelle projekter: 1) Et udviklingsprojekt om pædagogers læringsforståelse udforsket gennem gruppeinterviews og observationer (Gravgaard, Jensen, Mortensen & Nielsen, 2017), og 2) et forskningsprojekt om lokal/kommunal udvikling- og implementering af inkluderende, stimulerende læringsmiljøer (Undervisningsministeriet, 2018). Teoretisk trækkes på begreber fra kvalitetsforskningen (Lekhal, Zachrisson, Solheim, Moser & Drugli, 2016), herunder strukturkvalitet, proceskvalitet og indholdskvalitet. Dertil kommer et eksplicit fokus på børns perspektiver (Sommer, Pramling Samuelsson & Hundeide, 2010; Warming, 2011). Didaktikbegrebet hentes fra Broström (2012). I kapitlet udvikles en model med fire indbyrdes forbundne dimensioner til analyse af læringsmiljøer: Processer, strukturer, læreplan og børns perspektiv. Kapitlet redegør for modellens begreber og sammenhænge, og viser hvordan den konkret kan bruges i didaktiske refleksioner.

Original languageDanish
Title of host publicationAlmendidaktik – udfordringer og åbninger
EditorsMonica Carlsson, Mikkel Stovgaard
Number of pages14
PublisherU Press
Publication date2021
Pages127-140
ISBN (Print)978-87-93890-05-3
Publication statusPublished - 2021

Keywords

  • preschools

Cite this