Et tværprofessionelt ansvar? - Det tværprofessionelle samarbejde mellem lærere og pædagoger i skolen i uddannelsesbekendtgørelsestekster

Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

Abstract

Det tværprofessionelle samarbejde mellem pædagoger og lærere i skolen begrebsliggøres på forskellig vis i danske uddannelsesbekendtgørelser til lærer- og pædagoguddannelsen fra 1986 – 2017. I artiklen analyseres tre varianter over det tværprofessionelle samarbejde i uddannelsesbekendtgørelsestekster, der læses som sammenvævede med velfærdssektorielle moderniserings-, professionaliserings- og reformprocesser. Analysen viser, at uddannelsesbekendtgørelserne fremskriver en tiltagende specialisering og differentiering af det tværprofessionelle samarbejde og betoner et stadig mere modsætningsfuldt og komplekst ansvar for lærere og pædagoger i det tværprofessionelle samarbejde. Det er et modsætningsfuldt ansvar for både at kende til og kommunikere egen og andres faglighed, forstå grænserne imellem professionerne og tage hensyn hertil, og bryde med de selvsamme grænser. Samtidig er det et komplekst ansvar, hvor professionerne både skal udvikle på samarbejdet og på betingelserne for samarbejdet. Ved at adressere det tværprofessionelle samarbejde som et midlertidigt resultat, tæt forbundet til velfærdsektorielle bevægelser, peger artiklen på, at professionernes kernebegreber ikke udvikles i et vakuum. Og artiklen viser, hvordan begrebsliggørelser af det tværprofessionelle samarbejde er med til at forme forståelser af, og betingelser for, professionernes fagligheder og samarbejdsobjekter. - Samtidig med, at betingelserne for samarbejdet justeres i velfærdsuddannelserne og velfærdsarbejdet, hvor stadig mere ambitiøse forhåbninger om hvad det tværprofessionelle kan løse af problemer, foldes ud.
Original languageDanish
JournalForskning i Pædagogers Profession og Uddannelse
Volume6
Issue number1
Pages (from-to)111-124
Number of pages14
ISSN2446-2810
Publication statusPublished - Apr 2022

Keywords

  • educational science

Cite this