Abstract

Litteraturen peger på, at det både kræver viden om faldforebyggelse og indsigt i forskellige opfattelser af alderdommen samt træning i at kunne motivere borgerne til efterfølgende at deltage i de kommunale (eller hospitalsbaserede) faldforebyggelsesprogrammer. Nye tal viser desværre at op til 90% af alle de borgere, som identificeres med et faldproblem og tilbydes deltagelse i et faldforebyggelsesprogram, takker nej til kommunens tilbud (Sundhedsstyrelsen, 2015).

Det samme fravalgsmønster gør sig gældende i andre vestlige lande. Den nyeste litteratur om faldforebyggelse peger på, at vil man virkelig rykke på faldforebyggelsesområdet, så bør man sætte ind med undervisning i fald og faldforebyggelse på grunduddannelserne (BMJ, 2016; Healey, 2016). Denne blog handler om faldforebyggelse på sygeplejeuddannelsen.

På modul 6 på sygeplejeuddannelsen Metropol træner vi faldregistrering og -udredning med de studerende. Det er et modul, hvor de studerende er ude i klinikken i primær sektor og skal lære om og arbejde med sundhedsfremme og forebyggelse. Det skal de blandt andet gøre i mødet med (ældre) mennesker, der lever med en kronisk sygdom eller som er faldet.
Original languageDanish
Publication date13 May 2016
Publication statusPublished - 13 May 2016

Keywords

  • disease, health science and nursing

Cite this