Håndtering af kontroversielle emner i skole og dagtilbud. Erfaringer fra et efterkrigssamfund

Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

Abstract

Børn og unges hverdagsliv påvirkes i stigende grad af globale udfordringer og kriser, såsom klimaforandringer, racisme, krig og indvandring. Samtidig er lærere og pædagoger ofte usikre i forhold til og uforberedte på at håndtere disse følsomme emner og forsøger derfor at undgå dem. Denne artikel er baseret på kvalitative undersøgelser af børns hverdagsliv i et efterkrigssamfund – i politisk og etnisk splittede Bosnien-Hercegovina. På baggrund af elevernes fortællinger om krigen 1992–1995 sætter artiklen fokus på lærernes og pædagogernes rolle i håndtering af kontroversielle emner og bidrager med empirisk viden og indsigt, der er relevant for børns hverdagsliv i en nordisk kontekst. Formålet er at øge opmærksomheden på, hvilke konsekvenser for børn og unge der er forbundet med lærings- og pædagogiske miljøer, hvor muligheden for at indgå i dialog om kontroversielle emner begrænses. Konkret viser artiklen, at når lærere og pædagoger undgår kontroversielle emner, er der risiko for, at børn overlades alene med deres bekymringer og med unuancerede forståelser af kontroversielle emner, hvilket kan forværre konflikter og fremme splittelse og polarisering. Artiklen peger på et behov for yderligere fokus på håndtering af kontroversielle emner i skole og dagtilbud og bedre forberedelse af lærere og pædagoger til denne vigtige, men udfordrende opgave.
Original languageDanish
JournalBarn – forskning om barn og barndom i Norden
Volume42
Issue number1
Pages (from-to)120-137
ISSN2535-5449
DOIs
Publication statusPublished - 2024

Cite this