Kønsbevidst pædagogik – et anliggende for Læreruddannelsen? Pædagoguddannelse, læreruddannelse og det kønnede fravær

Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

Abstract

I 2014 fik pædagoguddannelsen en ny bekendtgørelse, hvor et af videns- og færdighedsmålene bestod i at de studerende skulle have ’viden om kønsidentitet, seksualitet, ligestilling og familieformer’ samt kunne ’formulere faglige mål og midler […] til understøttelse af kønnenes lige muligheder’ (Retsinformation 2017).
Et sådant tilsvarende fokus findes ikke i ’Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som lærer’, der blev vedtaget i 2013 (Retsinformation 2015). Denne bekendtgørelse trådte i kraft i august 2013, altså et år før pædagoguddannelsens bekendtgørelse. Noget af det, der med den nye bekendtgørelse forsvandt fra læreruddannelsen, var fag som didaktik og pædagogik, der blev erstattet af et stort fælles fag ‘Pædagogik og Lærerfaglighed’ der så at sige skulle kunne rumme de tidligere fags indholdsområder. Samtidig gjorde man op med de centrale kundskabs- og færdighedsområder for i stedet at introducere kompetence-, videns- og færdighedsmål.
På trods af denne larmende mangel på fokus på køn i læreruddannelsen, vil jeg til stadighed argumentere for at køn er et anliggende for læreruddannelsen, og for alle fag på læreruddannelsen. Men særligt i de moduler der beskæftiger sig med lærerarbejdets mere almene karakter, forekommer det at være et meningsløst fravær af fokus, hvorfor jeg i denne artikel diskuterer køn i relation til faget ’lærerens grundfaglighed’. Intentionen er ikke at gå i dybden med ‘hvordan’ man underviser i/med køn i forhold til fagets indholdsområder, men snarere hvordan en tænkning om køn spiller en central rolle i forhold til at kvalificere disse. Måden jeg forsøger at gøre dette på, er igennem en introduktion til kønsbevidst pædagogik som en pragmatisk tilgang til den kønnede dimension i de pædagogiske fag, og et forsøg på at forholde denne pædagogiske tilgang til forskellige elementer i de fire indholdsområder.

Original languageDanish
JournalUnge pædagoger
Volume2019/1
Issue numberKøn og pædagogik
Pages (from-to)4-12
Number of pages9
ISSN0106-5386
Publication statusPublished - 2019

Keywords

  • schools, courses and institutions
  • learning, educational science and teaching
  • gender/gender differences

Cite this