Livsduelighed på Skoleskemaet - en nødvendighed i det 21. århundrede

Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

Abstract

Begrebet livsduelighed defineres med udgangspunkt i relevant litteratur, og gennem en litteraturoversigt redegøres for det positivt psykologiske perspektiv på undervisning i livs­duelighed. Artiklen tager udgangspunkt i forskningsspørgsmålet: Hvilke meninger og formål er der med at undervise i livsduelighed i en dansk skolekontekst? Mening og formål som begreber defineres med udgangspunkt i relevant litteratur. Dernæst diskute­res forskningsspørgsmålet, idet et makroøkonomisk perspektiv, et sundhedsperspektiv og et politisk uddannelsesperspektiv præsenteres. Slutteligt svares på forskningsspørgsmålet, og der perspektiveres til den danske grundskole og ungdomsuddannelser som arena for undervisning i livsduelighed set i forhold det 21. århundrede.
Original languageDanish
JournalKognition & Paedagogik
Issue number107
Pages (from-to)84-101
Number of pages17
ISSN0906-6225
Publication statusPublished - 2018
Externally publishedYes

Cite this