Om at sidde på hænderne og gå All In: deltagelse som pædagogisk handlerepertoire

Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

Abstract

Denne artikel handler om forholdet mellem deltagelse og pædagogisk arbejde. Artiklen har fokus på, hvordan deltagelsesprocesser fra aktionsforskningen kan inspirere pædagogisk udviklingsarbejde med udsatte unge bosat i udsatte boligområder. At rette blikket mod deltagelsesprocesser synes mere aktuelt end nogensinde. Som borgere, beboere, unge, børn og voksne inviteres vi i stigende grad til at deltage i samskabelsesprocesser om lokaludvikling og bydelsudvikling (Aner og Mazanti 2017, Gulløv, Tirelli og Larsen i dette nummer). Artiklen retter blikket mod pædagogisk arbejde og ser på, hvordan pædagogisk arbejde kan udfoldes og udfordres af deltagelsesprocesser, der vendes på hovedet.
Aktionsforskningsprojekt ’All In Medarbejderforløb’ blev gennemført og ledet af forskere fra Københavns Professionshøjskole i samarbejde med partnerskabet 3B i Urbanplanen i København i perioden 2016-2018 . Projektets formål var at opkvalificere det sociale og pædagogiske arbejde med marginaliserede børn og unge i udsatte boligområder med særlig fokus på deltagelse. Målgruppen for projektet var ca. 50 pædagogiske medarbejdere, hovedsagelig pædagoger på bosteder, klubber, skoler, SFO’er og fra det boligsociale område, som alle havde direkte adgang til de marginaliserede børn og unge. Projektet udviklede sig gennem aktionsforskningsinspirerede lokale eksperimenter og ni fælles indkald (workshop afholdt på Københavns Professionshøjskole), som blev afviklet løbende i perioden. Projektet resulterede i 18 lokale eksperimenter forankret i deltagernes daglige praksis med de udsatte unge. Projektet blev dokumenteret løbende gennem vægaviser, protokoller samt afsluttende interview .
Original languageDanish
JournalSocial Kritik:Tidsskrift for social analyse & debat
Volume32
Issue number161
Pages (from-to)35-41
Number of pages7
ISSN0904-3535
Publication statusPublished - 2020

Keywords

  • action research

Cite this