Pædagogers faglighed - en vidensopsamling

Line Togsverd, Christian Aabro

Research output: Book/Report/PhD thesisReportResearch

2000 Downloads (Pure)

Abstract

Denne rapport formidler de analytiske fund fra et projekt, der undersøger en udvalgt mængde dansk forskningslitteraturs bud på pædagogers faglighed. Projektet er gennemført i perioden fra oktober 2019 til april 2020 i regi af VIA og Københavns Professionshøjskole og med midler fra BUPL’s forskningspulje.

Med projektet gives et konkret indblik, hvordan udvalgt dansk forskningslitteratur anskuer pædagogers faglighed. Det er vores håb, at dette indblik vil understøtte fremtidige diskussioner og undersøgelser af, hvordan pædagogers faglige arbejde kan forstås og understøttes, men måske også inspirere til yderligere forskning og belysning.
Original languageDanish
Number of pages60
Publication statusPublished - May 2020

Cite this