Pædagogpositioner, politisk styring og hverdagstrylleri

Christian Aabro, Christina Haandbæk Schmidt

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingContribution to book/anthologyResearchpeer-review

Abstract

Aldrig før har der været så stor interesse for daginstitutionsområdet og for pædagogernes faglighed og praksis, og aldrig før har så mange forskellige aktører haft holdninger til, hvad pædagogisk kvalitet er og bør være – ikke mindst fra politisk hold. Med afsæt i den styrkede pædagogiske læreplan vil vi i dette kapitel vise hvordan pædagogerne positioneres som afgørende for, at læreplanen kan komme ud at virke i de pædagogiske daginstitutioner, som det sidste og udførende led i en styringskæde. Med et analytisk udgangspunkt koblet til positioneringsteori vil vi identificere de narrativer, handlinger og positioner, pædagogerne tilbydes i læreplanen. Dernæst – i anden del af kapitlet – vil vi med afsæt i et empirisk materiale fra en række fokusgruppeinterviews med pædagoger, belyse hvordan disse potentielt modsatrettede positioneringer gribes og forstås af pædagogerne selv, og hvordan de selv positionerer sig vha. andre narrativer i deres arbejde med den styrkede pædagogiske læreplan.
Original languageDanish
Title of host publicationStyrket børnehavepædagogisk tradition - eller mere læring? : Kritiske analyser af den nye læreplan
EditorsAnja Hvidtfeldt Stanek, Line Togsverd, Tomas Ellegaard
Number of pages27
Place of PublicationOdense
PublisherSyddansk Universitetsforlag
Publication date15 Feb 2022
Pages155-182
Chapter7
ISBN (Print)978-87-408-3377-5
Publication statusPublished - 15 Feb 2022

Cite this