Programmering af pædagogikken: Pædagogers virke mellem koncept og kontekst

Christian Aabro, Anna Opstrup Larsen, Ann Sofie Brink Pedersen

Research output: Book/Report/PhD thesisReportResearch

1908 Downloads (Pure)

Abstract

I det seneste årti har man på daginstitutionsområdet set en stigende tendens til indføring af en række systemer til registrering, evaluering og udvikling af pædagogisk praksis i de danske daginstitutioner. Disse systemer kan betegnes som pædagogiske koncepter, som deler det fællestræk, at de som oftest er udviklet på afstand af den pædagogiske praksis (ofte i andre lande eller på andre områder end 0-5 års området), og at det netop er systemernes konceptuelle
karakter, der gør, at de søges udbredt og overført til daginstitutioner, uagtet disse institutioners partikulære pædagogiske vilkår og traditioner. Indeværende projektrapport formidler de analytiske fund fra en empirisk undersøgelse af
disse koncepters indtræden i pædagogisk praksis. Undersøgelsen er gennemført for at få indsigt i, hvordan koncepterne mødes med og påvirker den pædagogiske praksis på 0-5 års området gennem pædagogers ”gøren” koncepter.
Original languageDanish
PublisherBUPL
Number of pages58
Publication statusPublished - 1 Jun 2017

Cite this