Psykiatere, forskere og behandlere: Poul Videbechs opfordring til mere tvang er reaktionær og paternalistisk

Anne Mia Steno, Casper Westergaard, John Brodersen, Lene Eplov, Alexandra Jønsson, Jeppe Oute, Lotte Frost, Helene Speyer, Carl Leffler, Kristian Sloth, Anders Lindelof

Research output: Contribution to journalNewspaper article

Abstract

Poul Videbech hævder, i en Kronik i Politiken 19.12.23, at mange flere psykisk syge burde tvangsbehandles. Vi er enige med ham i, at levevilkårene for udsatte mennesker skal forbedres, men vi ser hans insisteren på mere tvang som en falliterklæring for fremtidens psykiatri.

Videbech mener, at det psykiatriske behandlingsbehov er steget voldsomt, og at dette ikke skyldes diagnostisk inflation, men at de tilfælde, vi ser i dag med skizofreni, er meget sygere end tidligere. Han mener, forværringen kan tilskrives stigende forbrug af narkotika, dårligere omsorg i familiære relationer og mindre anvendelse af tvang. Dertil kommer kortere indlæggelser og et højere case-load, hvor den enkelte psykiater har ansvaret for flere patienter. Dette drejer sig, os bekendt, om udokumenterede postulater.
Original languageDanish
NewspaperPolitiken
ISSN0907-1814
Publication statusPublished - 3 Jan 2024

Cite this