Tid i socialpædagogisk praksis: Konfliktende tidsnarrativer blandt brugere og personale på socialpsykiatriske bosteder

Birgitta Frello, Anne Mia Steno

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingContribution to book/anthologyResearchpeer-review

Abstract

Socialpædagogisk arbejde har en indbygget tidslighed: det handler om at understøtte processer, som over tid bidrager til at bringe brugeren fra en livssituation til en anden (mere ønsket). Spørgsmålet om, hvilke processer det indebærer og hvilke livssituationer, der er acceptable, er centrale socialpædagogiske spørgsmål, som aftegner det spændingsfelt, som socialpædagogikken befinder sig i, mellem kritisk social intervention og individuel tilpasning, mellem empowerment og normalisering (jf. Andersen 2015, Bylov 2013, Kjærgaard 2015, Kornbeck 2013). I den socialpædagogiske praksis møder man ofte den formulering, at det handler om at flytte folk hen imod noget – en anden situation, en anden tilstand. Hvad dette noget er – den ønskede situation – kan betragtes forskelligt: Fra et myndighedsperspektiv, hvor målet formuleres i handleplaner. Fra et professionelt, socialpædagogisk perspektiv, hvor handleplanens mål måske modereres, splittes op i delmål eller helt forlades til fordel fra andre, mere opnåelige mål, ud fra en orientering mod ”zonen for nærmeste udvikling” (Vygotsky 1978). Fra et brugerperspektiv, hvor de rammer, som gives af myndighedernes krav, måske må vige for personlige ønsker, som ikke passer ind i handleplanens ramme, eller for hverdagens kortere tidsperspektiv, hvor det, at være ”i proces” hen imod et mål, måske ikke altid forekommer meningsfuldt. Spændingsfeltet mellem empowerment og normalisering går igen her i spørgsmålet om, hvem der er den centrale aktør i flytteprocessen, og hvordan man undgår at se det socialpædagogiske arbejde som noget, man ”gør ved” den anden (Jensen 2004, Rothuizen 2015) og dermed risikerer at fastholde brugerne i en passiv rolle som patient eller klient, frem for at se dem som skabende og bestemmende individer.
Original languageDanish
Title of host publicationTid til Velfærd? : Tidsorganiseringer i velfærdsprofessionerne
EditorsNana Vaaben, Mie Plotnikof
PublisherHans Reitzels Forlag
Publication date2019
ISBN (Print)978-87-412-7253-5
Publication statusPublished - 2019

Keywords

  • social work and social conditions

Cite this