Tværprofessionalisme som forandringsform i professionshøjskolen

Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

Abstract

Artiklen ser på, hvordan tværprofessionalisme bliver til i en professionshøjskole samtidig med tilblivelsen professionshøjskolens organiseringspraksisser. I artiklen udfoldes, hvordan tværprofessionalismen bliver til både som et innovationspotentiale, der kan forandre på eksisterende professionspraksisser, og som refleksion af professionspraksisser, der kan forberede professionsstuderende på deres kommende praksisser. Den samtidige tilblivelse af tværprofessionalisme som 'innovation' og praksisrefleksion' analyseres som tilblivelsen af to 'versioner' af samme fænomener. Og i artiklen argumenteres der for, at det er i relationen mellem de to versioner, at tværprofessionalismens forandringsobjekter, forandringsformer og effekter bliver til. I artiklen tegnes først et billede af, hvordan ideen om tværprofessionalisme og de danske professionshøjskoler er blevet konkretiseret samtidig, og det empiriske grundlag for artiklen beskrives. Herefter fremhæves, hvordan tværprofessionalismen som forandringsform behandles i forskningslitteraturen. Efterfølgende beskrives artiklens videnskabsteoretiske afsæt og den analysestrategi, der er anlagt. Derpå udfoldes en analyse af to versioner af tværprofessionalisme som 'innovation' og 'praksisrefleksion'. Versionerne læses sidenhen gennem hinanden for at se på effekterne af relationerne mellem versionerne af tværprofessionalismen. På baggrund af dette konkluderes der på, hvordan tværprofessionalismen kan forstås som forandringsform i Professionshøjskolen.
Original languageDanish
JournalTidsskrift for Arbejdsliv
Volume18
Issue number4
Pages (from-to)75-91
Number of pages17
ISSN1399-1442
Publication statusPublished - Dec 2016
Externally publishedYes

Cite this