Udvikling af en ny og innovativ eksamination af innovationsundervisning på professionsskoler: en case fra Katastrofe- og Risikomanageruddannelsen på Københavns Professionshøjskole

Rico Kongsager, Nina Baron, Ann Kristina Mikkelsen Bojsen, Mikkel Nedergaard

Research output: Book/Report/PhD thesisReportCommunication

Abstract

Formålet med dette projekt var at skabe en eksamensform, der var tilpasset undervisningsforløbet i innovation på Katastrofe- og Risikomanageruddannelsen på Københavns Professionshøjskole. Vi ville udvikle en eksamensform, der levede op til princippet om alignment, hvilket bygger på forestillingen om, at der er overensstemmelse mellem undervisningens indhold og den metode, der anvendes til at eksaminere de studerende. Uddannelseselementerne på videregående uddannelser synes til stadighed at bygge på en plejer-tanke om, at undervisningen skal finde sted som forelæsninger, der afsluttes med en mundtlig/skriftlig eksamen, som ofte består i en successiv overhøring ved fagets lærere og kræver udenadslære, en meget god hukommelse og et stort fagligt overblik. I en sådan uddannelsestilrettelæggelse er der ikke en institutionaliseret form for proces eller progression, og det er op til den studerende at blive klar til at levere det, der implicit eller eksplicit forventes (Andersen og Tofteskov 2016). Qua tid, vanetænkning og de faglige overleveringer kan der være manglede alignment mellem undervisningsform, fagets indhold og eksamensformen, og den gængse eksamensform beskrevet overfor er stadig fremherskende på videregående uddannelser - også på Katastrofe- og Risikomanageruddannelsen på Københavns Professionshøjskole. Netop på en professionsuddannelse er dette i særdeleshed en udfordring, idet der primært uddannes til en praksis kendetegnet ved handlekraft og innovation. Derfor så vi et behov for at udvikle nye eksamensformer, der tydeliggør en kobling mellem teori og praksis, men ligeledes sikrer, at eksamensformen tilgodeser læringsmål og den studerendes muligheder for at navigere mere fagligt orienteret, hvilket var centralt for nærværende projekt.
Original languageDanish
Place of PublicationKøbenhavn
PublisherKøbenhavns Professionshøjskole
Number of pages19
Publication statusPublished - 27 May 2021

Keywords

  • innovative teaching
  • innovation
  • innovation and entrepreneurship
  • professional didactics
  • contracting courses

Cite this