Versioner - diffraktive analyser af tværprofessionalismens tilblivelse som fænomen i professionshøjskolen

Research output: Book/Report/PhD thesisPhD thesisResearchpeer-review

1956 Downloads (Pure)

Abstract

Med tilblivelsen af professionshøjskolerne som organiseringsform for professionsuddannelsesområdet i Danmark i 2008 blev professionsbacheloruddannelserne samlet.
Oprettelsen af professionshøjskolerne medførte en konkretisering af tværprofessionalismen – bl.a. via fælles uddannelsesmoduler, tværorganisatorisk
samarbejde og campuskonstruktioner, hvor flere uddannelser bor under samme tag. Ph.d.-afhandlingen bidrager med empiriske analyser af, hvordan tværprofessionalismen får konkrete effekter i en professionshøjskoles praksisser. I afhandling læses særligt Karen Barads agentiale realisme og Annemarie Mols praksiografiske tilgang gennem hinanden, med henblik på at udvikle en materiel-diskursiv metodologi, der kan tillade diffraktive analyser af fænomeners tilblivelser i praksisser, som forskellige versioner der får effekter i relationer til hinanden.

Gennem udviklingen af et begreb om fænomenale praksisser, aftegner afhandlingen tre konkrete professionshøjskolepraksisser hvor tværprofessionalismen bliver til: organiseringspraksisser, hvor tværprofessionalismen skal gøre noget ved medarbejderes
samarbejde på tværs af professionshøjskolen. Uddannelsespraksisser, hvor
tværprofessionalismen skal gøre noget ved den måde, de studerende bliver
professionelle på gennem tværprofessionelle moduler. Og i campuspraksisser,
hvor tværprofessionalismen skal skabe nærvær og fællesskab ved at samle
professionsuddannelserne på fælles uddannelsessteder.

I disse tre praksisser, hvor tværprofessionalismen er på spil, bliver forskellige versioner af tværprofessionalismen til. Og imellem versionerne er der forskelle, som gør, at uddannelsesfænomenet tydeliggør nogle af de spændinger, der er blevet til samtidig med professionshøjskolens organisatoriske tilblivelse.
Tværprofessionalisme og professionshøjskolen tydeliggøres dermed i ph.d.-projektets empiri som to samtidigt emergerende størrelser. Og afhandlingen peger på, hvordan uddannelsesfænomener får komplekse og nogle gange uforudsigelige effekter for både organisering, uddannelse og hverdag i uddannelser.
Original languageDanish
Number of pages346
Publication statusPublished - 27 Nov 2015
Externally publishedYes

Keywords

  • education, professions and jobs

Cite this