Videnskabsteori - hvorfor skal pædagoger overhovedet interessere sig for videnskabsteori?

Anne Mia Steno, Britta Dumstrei

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingContribution to book/anthologyCommunication

Abstract

Pædagoger i det social-og specialpædagogiske felt arbejder med mennesker på ofte svære tidspunkter i deres liv, og møder en række forskellige mennesker i særligt udsatte positioner. I det daglige arbejde er pædagoger en meddefinerende faktor i forhold til, hvordan disse mennesker ser sig selv, og hvad de kommer til at opleve som værende muligt (Steno 2022; Steno & Frello 2017a+b). De udfordringer og udsatheder de har, vil blive fortolket, diskuteret og forsøgt afhjulpet med en række forskellige pædagogiske og tværfaglige indsatser, som vil blive anskuet meget forskelligt afhængigt af, hvilke videnskabsteoretiske ståsteder der dominerer i de konkrete personalegrupper I kommer ud i (Wahlgren m.fl. 2018). Derfor er det vigtigt, at pædagoger og myndighedspersoner er deres ansvar bevidst og kender egne positioneringer (Dumstrei & Kirkeby 2017). At kunne gennemskue sin egen positionering forudsætter at pædagoger kan forholde sig kritisk reflekterende til den pædagogiske praksis og til de pædagogiske tilgange og metoder der anvendes. En måde hvorpå et sådant kritisk blik kan fordres er ved en øget opmærksomhed på ens videnskabsteoretiske ståsted eller den pædagogiske metodes videnskabsteoretiske udgangspunkt. Man ser altid noget et sted fra, og den synsvinkel betinger, hvad man kan få øje på (Hastrup 2003). Det samme gælder en pædagogisk metode, som altid udspringer fra et videnskabsteoretisk udgangspunkt og derfor har et bestemt sigte og en bestemt problemforståelse. Det er en af grundene til at videnskabsteori er relevant for pædagogstuderende. Videnskabsteori kan hjælpe med at blive opmærksomme på hvilke "briller" man selv ser verden igennem, og hvordan det påvirker måden man ser og møder andre på (Hjerrild 2014). Det er derfor vigtigt, at pædagoger kan skifte briller, når det er nødvendigt og/eller være bevidste om de briller de ser verdenen med.
Original languageDanish
Title of host publicationSocial- og specialpædagogik i pædagoguddannelsen
EditorsTim Vikær Andersen
Number of pages14
Place of PublicationKøbenhavn
PublisherHans Reitzels Forlag
Publication date2023
Edition2.
Pages77-90
Chapter5
ISBN (Print)9788702392685
Publication statusPublished - 2023

Keywords

  • philosophy of science

Cite this